KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgilendirme Yazısı

Özhan Marketler’den yaptığınız alışverişinizden puan ve/veya diğer faydaları kazanabilmeniz için kasa görevlisine Özhan Kartınızı verebilir ya da cep telefonu numaranızı iletebilirsiniz. Her iki durumda da “Paro Üyeliği Aydınlatma Metni ve Rıza Beyanı”na onay verdiğiniz tarihe kadar aşağıda belirtilen verileriniz veri sorumlusu olan Öztaner Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ltd. Şti. tarafından aşağıda belirtilen kapsamda işlenecektir. “Paro Üyeliği Aydınlatma Metni ve Rıza Beyanı”na onay vermeden önce alışverişinizde cep telefonu veya Paro özellikli kartlarınızı kullanmanız halinde bu durumu kabul etmiş sayılacağınızı önemle belirtiriz.

Toplanan verileriniz nelerdir?

Özhan Marketler mağazaları aracılığıyla alışveriş sırasında aşağıdaki verileriniz toplanmaktadır:

- Alışveriş sırasında cep telefonu numaranızı belirtmeniz halinde cep telefonu numaranız sistemde şifreli bir şekilde, alışveriş ve puan bilgileriniz ile eşleşmiş olarak,

- Alışveriş sırasında Özhan kart veya diğer Paro özellikli kartlardan herhangi birini kullanmanız halinde, kart numaranız puan ve alışveriş bilgilerinizle eşleşmiş olarak.

Kişisel Veriler hangi amaçla işlenmektedir? Belirtilen kişisel verileriniz bu yöntemlerle yaptığınız tanıtmalı işlemlerin takibi ve/veya tarafınıza puan kazandırılması ve/veya ilgili kampanyadan faydalandırılmanız amacıyla işlenecektir. “Paro Üyeliği Aydınlatma Metni ve Rıza Beyanı”na onay verdiğiniz tarihten itibaren ise bu verileriniz söz konusu rıza beyanında belirtilen amaçlarla işlenmeye devam edilecektir.

Kişisel Veriler kimlere ve hangi amaçla aktarılabilir? Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi nedir? Kişisel verileriniz, alışveriş sırasında kasa görevlilerine verdiğiniz bilgiler doğrultusunda tanıtmalı işlemlerin takibi ve/veya tarafınıza puan kazandırılması ve/veya ilgili kampanyadan faydalandırılmanız amacıyla toplanmakta olup, 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında yukarıda belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili haklarınız nelerdir?

Öztaner Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ltd. Şti. tarafından kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış olması hâlinde verilerin düzeltilmesini, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, ayrıca sizinle iletişime geçilmesine engel olunmasını Nosab  309.Sk No:2 Nilüfer /BURSA  adresinden ve 0850 466 69 46’dan talep etme hakkınız bulunmaktadır.

TOP